Fakulteta za management, članica Univerze na Primorskem, izobražuje in raziskuje na področjih družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu, ki interdisciplinarno povezuje ekonomske, poslovne, pravne, organizacijske in vedenjske vede.

Fakulteto obiskuje

študentov

V študijskem letu 2018/2019 je v programe vključenih 489 dodiplomskih in 230 podiplomskih študentov.

Imamo več kot

diplomantov

Med njimi je 3.806 dodiplomskih, 2.344 podiplomskih in 62 doktorskih.

Zadnje leto smo objavili

znanstvenih člankov

O odličnosti v raziskovanju priča več kot 1130 znanstvenih objav (obdobje 2013–2018), od tega 188 zadnje leto.

S tradicijo

od ustanovitve

Fakulteta za management je bila kot Visoka šola za management ustanovljena leta 1995.

Družbena omrežja

Kazalo