Vojaška sila v svetovni politiki

62-046  Vojaška sila v svetovni politiki

magistrski študijski program 2. stopnje Politologija

  Vsebina

  • Svetovna politika:  akterji, cilji in sredstva.
  • Vojaška sila v sestavi sredstev udeležencev svetovne politike.
  • Vojna kot fenomen svetovne politike.
  • Teorija mednarodnih odnosov o vzrokih in načinih premagovanja vojn.
  • Ravnotežje moči (sil) v svetovni politiki: teorija in trenutno stanje.
  • Vprašanje neširjenja orožja za množično uničevanje.
  • Strateška stabilnost in omejitev jedrskega orožja.
  • Terorizem kot fenomen svetovne politike.

Družbena omrežja

Kazalo