Gost iz prakse: Boniteta poslovnih partnerjev

30. 3. 2017 10.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gost iz prakse 

 

 

Mihaela Plošinjak
Prva bonitetna agencija, d. o. o.

 

   

  

 Naslov predavanja:

BONITETA POSLOVNIH PARTNERJEV

  

Koper ǀ 30. marec 2017 ǀ ob 10.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B6

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Mihaela Plošinjak je v podjetju zadolžena za trženje aplikacije EBONITETE.SI. To je orodje, ki omogoča ugotavljanje bonitet poslovnih subjektov na osnovi statične (računovodskih kazalnikov iz bilančnih podatkov) in dinamične ocene (blokad, plačilnega indeksa, tožb, prijavljenih terjatev v insolventne postopke …). Analizira bilančne podatke in pripravlja bonitetna poročila za posamezne naročnike.

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila funkcionalnost orodja EBONITETE.SI. za ugotavljanje bonitete slovenskih podjetij. Aplikacija ponuja informacije za učinkovito sprejemanje odločitev na področju obvladovanja kreditnega tveganja.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Kontroling pri doc. dr. Mateji Jerman.

22. marec 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo