Gost iz prakse: Davki v sodobni družbi

5. 4. 2017 10.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

gost iz prakse 

 

 

Stojan Glavač
predstavnik za odnose z javnostmi na Finančni upravi Republike Slovenije

   

  

 Naslov predavanja:

DAVKI V SODOBNI DRUŽBI

  

Koper ǀ 5. april 2017 ǀ ob 10. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B2

 

VABLJENI!

 

O predavatelju

Stojan Glavač je predstavnik za odnose z javnostmi Finančne uprave Republike Slovenije. V njeni predhodnici, Davčni upravi Republike Slovenije, se je zaposlil leta 2003. Pred tem je služboval v Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, svoje znanje pa je pridobival tudi na Uradu vlade za komuniciranje. Njegova temeljna naloga je informiranje davčnih zavezancev, da so ti hitreje in bolje obveščeni, da laže spremljajo davčne vsebine in posledično korektno izpolnjujejo svoje obveznosti in uveljavljajo pravice. 

O predavanju

Vsebina predavanja bo zajemala kratek pregled zgodovine davkov, predstavitev davkov v sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, predstavitev pomena plačevanja davkov in namen porabe davčnih prihodkov ter predstavitev družbenih posledic izogibanja izpolnjevanju davčnih obveznosti. Na kratko bo predstavljen tudi projekt Finančne uprave Republike Slovenije o motiviranju potrošnikov za preverjanje računov, ki se je izvajal v letu 2016.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Kontroling pri doc. dr. Mateji Jerman.

29. marec 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo