Gost iz prakse: FIDIC Investment Contract

10. 1. 2017 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B6

gost iz prakse 

 

 

Petja Plauštajner 
odvetnica, odvetniška pisarna Plaustajner 

  

 

Naslov predavanja:

FIDIC INVESTMENT CONTRACT
(Investicijske pogodbe po FIDIC) 

 

Predavanje bo v angleščini. 

 

Koper ǀ 10. januar 2017 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B6

 

VABLJENI! 

 

Petja Plauštajner je odvetnica v butični družinski odvetniški pisarni Plaustajner iz Ljubljane, kjer se večinoma ukvarja z gospodarskim in civilnim pravom. V svoji praksi se posveča tudi mednarodnemu gospodarskemu in investicijskemu pravu, ter mednarodni arbitraži. Stranke zastopa tako pred domačimi sodišči kot tudi pred tribunali tujih arbitraž. Poleg dela v odvetniški pisarni aktivno sodeluje kot članica Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) in je članica delegacije OZS pri CCBE (Council of the Bars and Law Societies of Europe).  

 

V svojem predavanju bo gostja iz prakse predstavila osnovne značilnosti FIDIC pogodb ter podala odgovore na vprašanja, kdaj uporabiti določen vzorec pogodbe. V zaključku svojega predavanja bo na kratko predstavila tudi načine reševanja sporov po FIDIC pogodbah.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Business Contracts za Erasmus študente pri izr. prof. dr. Danili Djokić (Katedra za pravo).

8. januar 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo