Gost iz prakse: Financiranje malih podjetij

19. 5. 2017 8.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

dr. Mitja Stefancic
Inštitut EURICSE, Univerza v Trentu

    

  

 Naslov predavanja:

FINANCIRANJE MALIH PODJETIJ

  

Koper ǀ 19. maj 2017 ǀ ob 8.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VABLJENI!

 

O predavatelju

dr. Mitja Stefancic sodeluje z inštitutom EURICSE, ki ima sedež na Univerzi v Trentu. Doktorat iz »ekonomije in poslovnih ved« je opravil na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani pod mentorstvom profesorice Aleksandre Gregorič. Magisterij s področja politične ekonomije z naslovom »Sodobna družba in globalizacija« je dokončal na Univerzi v Cambridgeu, pred tem je diplomiral iz družbenih ved na Univerzi v Essexu. Zaposlen je bil v Zadružni Kraški Banki v Trstu, delovne izkušnje pa je nabral tako na finančni investicijski družbi KB1909 d.d. iz Gorice kot na sedežu tržaškega Primorskega dnevnika. Sodeloval je tudi s tržaškim oddelkom inštituta Jacques Maritain pri izvedbi študije z naslovom »Universitas«. Pred kratkim je objavil raziskavo o socialnih podjetjih na Slovaškem, ki jo je podprla Evropska komisija. Ostale znanstvene prispevke je objavil v revijah International Business & Research Journal, International Review of Co-operation, Pravna praksa, Organizacija, Studi Economici.

O predavanju

Med glavne cilje financiranja malih podjetij lahko navedemo zagotavljanje potrebne likvidnosti in njihove plačilne sposobnosti. Raziskave Evropske komisije, izvedene med leti 2011 in 2012, so pokazale, da so se potrebe po financiranju takih podjetij povečale, dostop do bančnih posojil pa je postal vse težavnejši (med drugim tudi zaradi ostrih razmerij, v katerih so poslovali finančni posredniki). Stvari so se v zadnjih letih nekoliko izboljšale (glej npr. ocene poročila “Small and medium sized enterprises’ access to finance”, 2016). Kljub temu težave pri financiranju malih podjetij sploh niso izjema: in to ne le v Sloveniji, a v evropskih državah na splošno. Ravno zaradi tega ekonomisti čedalje bolj soglašajo o potrebi po spodbujanju alternativnih finančnih virov – predvsem takih, ki so alternativni bančnim posojilom. Nove oblike financiranja, ki so na voljo podjetnikom, so se v zadnjih letih razvile tudi z uporabo interneta: za primer lahko navedemo množično financiranje projektov in podjetniških zamisli »crowdfunding«.

16. maj 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo