Gost iz prakse: OKOLJSKI VIDIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

6. 11. 2019 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, INNOlab

gost iz prakse 

 

 

Mag. Goran Trebec
Javno podjetje Komunala Izola

   bo študentom pripravil predstavitev na temo

OKOLJSKI VIDIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Koper | 6. november 2019 | ob 16.30
Fakulteta za management | Trg Brolo 12 | INNOlab

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Mag. Goran Trebec je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Strojni fakulteti in magistriral na Univerzi v Mariboru, Ekonomsko poslovni fakulteti. Njegova bibliografija obsega 12 bibliografskih enot. Nastopal je na znanstvenih in strokovnih konferencah. Ima več kot trideset let delovnih izkušenj na strokovnih, vodilnih in vodstvenih položajih. Zaposlen je v Javnem podjetju Komunala Izola na področju kontrolinga in informacijske tehnologije.  

 

Gost bo predstavil ključne dileme in možne usmeritve, ki so jih identificirali med razvojnimi koncepti na področju trajnosti na konkretnem primeru v izbrani organizaciji. Izpostavljene dileme se bodo nanašale na gospodarski, družbeni in okoljski vidik nove oblike organiziranosti za izbrano javno dejavnost. Študentje bodo aktivno sodelovali, delovali po skupinah, poročali, diskutirali in oddali poročila o obravnavani tematiki.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Politika trajnostnega razvoja na podiplomskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja pri prof. dr. Markič Mirko.

 

 

15. oktober 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo