Gost iz prakse: Managerske metode

18. 1. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

Rajko Novak
prokurist družbe MRR, d. o. o.

  

 

Naslov predavanja:

MANAGERSKE METODE

 

 

Škofja Loka ǀ 18. januar 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1 ǀ predavalnica 1 

 

 

Rajko Novak je svetovalec/vodja projektov in prokurist družbe MRR, d. o. o. Po skoraj 15 letih v avtomobilski industriji se je odločil za samostojno podjetniško pot. V več kot 20-letni svetovalni praksi je sodeloval s številnimi slovenskimi organizacijami iz gospodarstva in javnega sektorja, predvsem na področjih kakovosti in sistemov vodenja, managementa poslovnih procesov, strateškega vodenja in poslovne odličnosti. V okviru sodelovanja s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ) je vodilni presojevalec za sistem vodenja kakovosti, strokovni vodja šole kakovosti in predavatelj. V zadnjih 15 letih je vodil na desetine tečajev in delavnic na področju vodenja kakovosti in managementa poslovnih procesov. Je soavtor knjige Upravljanje poslovnih procesov. Vse od začetka projekta Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je vodilni ocenjevalec. Je licencirani trener EFQM.

 

Gost iz prakse bo predstavil najpogostejše managerske metode, ki so se razvile v gospodarski poslovni praksi in se uveljavile po vsem svetu. To so predvsem managerska orodja, ki temeljijo na načelih kakovosti in odličnosti, kot so: ISO 9001, BSC in EFQM. Gre za prikaz obvladovanja poslovanja, ki temelji na dobri praksi sistematične rabe procesnega pristopa.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Strukturiranje organizacije pri doc. dr. Aleksandru Janešu.

12. januar 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo