Gost iz prakse: Novosti računovodskih standardov (SRS, MRS/MSRP) in zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

18. 1. 2016 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

gost iz prakse 

 

 

Maruša Hauptman
pooblaščena revizorka v družbi BDO Revizija, d. o. o.

  

 

Naslov predavanja:

NOVOSTI RAČUNOVODSKIH STANDARDOV (SRS, MRS/MSRP)
IN ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1)

 

 

Koper ǀ 18. januar 2016 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B2

 

 

Maruša Hauptman je pooblaščena revizorka v mednarodnem revizijskem podjetju BDO Revizija. Vodila in izvajala je številne revizije računovodskih izkazov domačih in mednarodnih podjetij s področja storitev, trgovine, proizvodnje, zavarovalništva in energetike. V zadnjih letih je večkrat sodelovala pri posebnih revizijah velikih delniških družb in opravljala forenzične preglede v zvezi s prevarami, ki so se zgodile v srednjih in manjših podjetjih. Izvajala je vrsto finančnih skrbnih pregledov družb s področja zavarovalništva, trgovine in industrije tako v Sloveniji kot v tujini. Ima tudi certifikat IFRS pri ACCA s področja Mednarodnih standardov računovodskega poročanja in licenco CFE kot članica ameriškega združenja preiskovalcev prevar ACFE.

 

Gostja iz prakse Maruša Hauptman iz mednarodnega revizijskega podjetja BDO Revizija bo predstavila, kakšne so novosti slovenskih računovodskih standardov (SRS), mednarodnih računovodskih standardov (MRS/MSRP) in zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Novosti veljajo od 1.1. 2016 in vplivajo na poslovanje mikro, malih, srednjih in velikih podjetij. Spremembe SRS in ZGD so posledica sprememb Računovodske direktive. Gre za novosti, ki jih na tem področju v takem obsegu že dolgo nismo imeli.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Računovodska politika podjetja pri doc. dr. Tatjani Horvat.

 

12. januar 2016 | FM

Družbena omrežja

Kazalo