Obisk Okrajnega sodišča v Škofji Loki

10. 1. 2017 10.00 | Okrajno sodišče v Škofji Loki

obisk sodišča

 

 

V okviru predavanja pri predmetu

UVOD V PRAVO 

bo za študente 1. letnika
visokošolskega strokovnega študijskega programa Management 
v Škofji Loki

organiziran

OBISK OKRAJNEGA SODIŠČA V ŠKOFJI LOKI

  

Škofja Loka ǀ 10. januar 2017 ǀ ob 10. uri

 

 

Predsednica sodišča, okrajna sodnica Nada Prosen, in njeni sodelavci bodo študentom predstavili delo sodišča, jim pokazali sodno zgradbo, pojasnili osnovne zadeve o delu sodnikov ter odgovorili na morebitna druga vprašanja.  

Obisk Okrajnega sodišča v Škofji Loki bo organiziran v okviru predmeta Uvod v pravo pri viš. pred. dr. Katarini Krapež. 

5. januar 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo