Gost iz prakse: Pravna ureditev prepovedi diskriminacije na delovnem mestu

19. 1. 2017 8.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Nina Bakovnik 
pravna svetovalka Delavske svetovalnice

  

 

Naslov predavanja:

PRAVNA UREDITEV PREPOVEDI DISKRIMINACIJE NA DELOVNEM MESTU

 

 

Koper ǀ 19. januar 2017 ǀ ob 8.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

Gostja iz prakse Nina Bakovnik je univerzitetna diplomirana politologinja in magistra prava s specializacijo iz evropskega in mednarodnega delovnega prava, ki jo je opravila na Univerzi v Amsterdamu. Trenutno je pravna svetovalka Delavske svetovalnice.

 

Načelo enake obravnave in nediskriminacije je danes eno temeljnih družbenih in pravnih načel in kot tako še posebej zaznamuje sfero ekonomske organizacije, zaposlovanja in dela. Predavanje bo namenjeno spoznavanju s konceptom in prakso diskriminacije na delovnem mestu ter pregledu pravne ureditve tovrstne diskriminacije v slovenski zakonodaji.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravo družb in delovno pravo  pri doc. dr. Elizabeti Zirnstein.

17. januar 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo