Gost iz prakse: Predstavitev in uporaba Arhiva družboslovnih podatkov

21. 3. 2017 9.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B8

gost iz prakse 

 

 

dr. Ana Slavec
Arhiv družboslovnih podatkov (UL FDV)

 

   

  

 Naslov predavanja:

PREDSTAVITEV IN UPORABA ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

  

Koper ǀ 21. marec 2017 ǀ ob 9.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B8

 

VABLJENI!

 

O predavateljici

Dr. Ana Slavec je raziskovalka na Arhivu družboslovnih podatkov, kjer nove dajalce podatkov vodi skozi proces priprave podatkov za oddajo arhivu, promovira raziskave arhiva ter sodeluje pri mednarodnem projektu, ki se ukvarja s kakovostjo ter pravnimi in etičnimi izzivi povezanimi z uporabo novih oblik podatkov v družboslovju. Doktorirala je s področja družboslovne statistike na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, in sicer na temo uporabe jezikovnih virov za izboljševanje anketnih vprašanj.

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila podatkovne zbirke Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) in možnosti njihove uporabe, pri čemer bo poudarek na priložnostih za študente za pripravo seminarskih, projektnih in zaključnih nalog. Prikazani bodo različni viri v okviru ADP in uporabnost aplikacije Nesstar.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Osnove raziskovalne metodologije pri viš. pred. Katarini Košmrlj.

14. marec 2017 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo