Gost iz prakse: Predstavitev praktičnega delovanja 3D-skenerjev in 3D-tiskalnikov za namene prototipiranja

18. 4. 2019 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

gost iz prakse/docente ospite 

 

Andrej Žužek,
podjetje INTRI, d. o. o.
impresa INTRI, Ltd.

   

 

Naslov predavanja:

PREDSTAVITEV PRAKTIČNEGA DELOVANJA 
3D-SKENERJEV IN 3D-TISKALNIKOV
ZA NAMENE PROTOTIPIRANJA

PRESENTAZIONE  DELLE OPERAZIONI PRATICHE
DEI 3D SCANNERS E 3D STAMPATI
A SCOPO DI PROTOTIPAZIONE

 

  

Koper ǀ 18. april 2019 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ kreativna učilnica INNOlab 

Capodistria ǀ 18. april 2019 ǀ ob 16.30
Facoltà di management ǀ Trg Brolo 12 ǀ classe creativa INNOlab 

 

VLJUDNO VABLJENI! 

GENTILMENTE INVITATI!

 

Andrej Žužek je strokovnjak na področju 3D-tiskanja in materialov, ki že več kot 15 let razvija inovativne rešitve in aplikacijske tehnologije za različna področja uporabe, v zadnjem obdobju v okviru svojega podjetja.

Andrej Žužek è un esperto nel campo dello stampo 3D e dei materiali, che da oltre 15 anni sviluppa soluzioni innovative e tecnologie applicative per vari campi di applicazione, nell'ultimo periodo all'interno della sua azienda.

 

Na predavanju bomo na konkretnem primeru in z uporabo opreme v kreativni učilnici INNOlab testirali uporabo 3D-skenerja, pot do digitalizacije objektov, do njihove računalniške obdelave in 3D-printa. Slednje se integrira v fazo prototipiranja v procesu dizajnerskega razmišljanja, ki se ga učijo študenti predmeta Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli na magistrskem študiju.

Durante la lezione nell'aula creativa INNOlab testeremo su un caso concreto coll'uso di uno scanner 3D il modo di digitalizzare gli oggetti, l'elaborazione sui computer e la stampa 3D. Quest'ultimo si integra nella fase di prototipazione nel processo del Design Thinking, che viene insegnato agli studenti del corso master Projecting and implementing a business idea.

Predavanje bo izvedeno pod okriljem projekta Interreg Italija-Slovenija Čezmejni pospeševalnik podjetij – CAB pri predmetu Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli, ki ga predava prof. dr. Mitja Ruzzier.

La lezione sarà svolta nell'ambito del progetto Interreg Italia-Slovenia Acceleratore d'impresa transfrontaliero per le Strategie di Specializzazione Intelligente nel corso Projecting and implementing a business idea del prof. dr. Mitja Ruzzier.

 

 

16. april 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo