Gost iz prakse: Predstavitev primerov s področja prava intelektualne lastnine v odvetniški pisarni

6. 4. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 2

gost iz prakse 

 

 

Uroš Čop
Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d. o. o.

  

 

Naslov predavanja:

PREDSTAVITEV PRIMEROV S PODROČJA PRAVA INTELEKTUALNE LASTNINE V ODVETNIŠKI PISARNI

 

 

Škofja Loka ǀ 6. april 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1ǀ predavalnica 2

 

 

Odvetnik Uroš Čop je diplomant Pravne fakultete v Mariboru. Leta 2009 se je zaposlil v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d. o. o., kot odvetniški pripravnik. Pred tem je delal v gospodarstvu kot pravnik začetnik v družbi Poteza Partners, d. o. o., ki je svetovala mednarodnemu zasebnemu naložbenemu skladu Poteza Adriatic Fund. V letu 2011 je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka in v letu 2012 pravniški državni izpit. Odvetnik Uroš Čop je strokovnjak na naslednjih pravnih področjih: avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine, delovno, gospodarsko, pogodbeno in kazensko pravo ter zastopanje tujih strank.

 

Odvetnik Uroš Čop bo predstavil delo pri eni izmed največjih slovenskih odvetniških pisarn. Pri svojem delu se relativno pogosto srečuje s primeri s področja prava intelektualne lastnine. Kot gost iz prakse bo predstavil nekatere zanimive primere s področja avtorskega prava in uveljavljanja pravice znamke.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Pravo intelektualne lastnine pri viš. pred. dr. Benjaminu Lesjaku.

30. marec 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo