Gost iz prakse: Prenova poslovnih modelov organizacij

6. 1. 2016 16.30 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska, predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

Robert Ambrož
podjetje Intima

  

 

Naslov predavanja:

PRENOVA POSLOVNIH MODELOV ORGANIZACIJ 

 

 

Škofja Loka ǀ 6. januar 2016 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Partizanska 1 ǀ predavalnica 1 

 

O predavatelju

Robert Ambrož je uspešen podjetnik in sveži diplomant magistrskega študijskega programa Management na Fakulteti za management. Prenovo poslovnih modelov je uspešno izvedel na svojem podjetju. Primer bo predstavil v okviru svojega predavanja, kjer bo z navzočimi delil tudi širše znanje o poslovnih modelih organizacij.

 

O predavanju

V kontekstu poslovanja organizacij v sodobnem okolju na Shakespearovo vprašanje "To be, or not to be? (Biti ali ne biti?) podaja Friedrich Nietzsche odgovor: "The snake which cannot cast its skin has to die." (Kača, ki se ne levi, mora umreti.) Spremembe so sicer nevarna in zahtevna pot v konkurenčnost in prihodnost ali pa edini izhod iz slepe ulice z imenom kriza. Pri spreminjanju organizacije je koncept poslovnega modela pomembno in za uporabo enostavno orodje, ki vršnemu managementu pojasnjuje, kakšno vrednost organizacija ponuja odjemalcu, kakšne vire za to potrebuje in kako iz svojih aktivnosti ustvari dobiček. Ker je koncept imanenten vsaki organizaciji, ga je za njegovo implementacijo treba le artikulirati.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Podjetništvo (magistrski študijski program Management) pri prof. dr. Mitju Ruzzierju in v okviru predmeta Podjetniško delovanje (VS in UN Management) pri izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel.
4. januar 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo