Gost iz prakse: Procesna usmerjenost

13. 10. 2020 16.30 | Fakulteta za management, Koper, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

mag. Rajko Novak
(MRR d.o.o.)

 

bo študentom pripravil predavanje

PROCESNA USMERJENOST

 

Koper | 13. oktober 2020 | ob 16:30

Fakulteta za management | predavalnica B5

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Mag. Rajko Novak je svetovalec/vodja projektov in prokurist družbe MRR, d. o. o.. Po skoraj 15 letih v avtomobilski industriji se je odločil za samostojno podjetniško pot. V več kot 20-letni svetovalni praksi je sodeloval s številnimi slovenskimi organizacijami iz gospodarstva in javnega sektorja, predvsem na področjih kakovosti in sistemov vodenja, managementa poslovnih procesov, strateškega vodenja in poslovne odličnosti. V okviru sodelovanja s Slovenskim inštitutom za kakovost in meroslovje (SIQ) je vodilni presojevalec za sistem vodenja kakovosti, strokovni vodja šole kakovosti in predavatelj. V zadnjih 15 letih je vodil na desetine tečajev in delavnic na področju vodenja kakovosti in managementa poslovnih procesov. Je soavtor knjig Upravljanje poslovnih procesov ter Merjenje zrelosti procesne usmerjenosti. Vse od začetka projekta Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je vodilni ocenjevalec.

 

Predavanje se osredotoča na najpogostejše managerske metode, ki so se razvile v gospodarski poslovni praksi in se uveljavile po vsem svetu. To so predvsem managerska orodja, ki temeljijo na načelih kakovosti in odličnosti, kot so: ISO 9001, BSC in EFQM. Gre za prikaz obvladovanja poslovanja, ki temelji na dobri praksi sistematične vpeljave, podpore in vršenja procesne usmerjenosti in procesnega pristopa.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Management poslovnih procesov na podiplomskem študijskem programu Management, pri izr. prof. dr. Aleksander Janeš.

 

 


9. oktober 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo