Gost iz prakse: Sindikalno gibanje – od družbenih premikov do posameznika

24. 3. 2016 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B7

gost iz prakse 

 

 

mag. Staša Pernat Lesjak,
izvršna sekretarka za sindikalno izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje,
sistem pridobivanja in izvajanja projektov v ZSSS ter sistem informiranja v ZSSS

 

   

  

 Naslov predavanja:

SINDIKALNO GIBANJE – OD DRUŽBENIH PREMIKOV DO POSAMEZNIKA

  

Koper ǀ 24. marec 2016 ǀ ob 13. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B7

VABLJENI!

 

O predavateljici

Magistra politologije Staša Pernat Lesjak, zaposlena na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije kot izvršna sekretarka, zadolžena za sindikalno izobraževanje, vseživljensko učenje, vodenje projektov in informiranje. Na ZSSS je zaposlena od leta 2007 in si kot največje dosežke v tem času šteje vzpostavitev oddelka za izvajanja mednarodnih projektov (evropskih in nacionalnih), ustanovitev odbora za mlade ter vzpostavitev izobraževalnega sistema za sindikaliste v okviru ZSSS – Sindikalna akademija.

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila kronološki pregled sindikalnega gibanja, pomen sindikatov in njihovo delovanje. Študenti bodo dobili vpogled v sindikalno gibanje tako na makro kot na mikro ravni.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Sociologija dela pri viš. pred. mag. Suzani Sedmak.

22. marec 2016 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo