Gost iz prakse: SOCIAL(i)MAKERS - INOVATIVNE IDEJE IN ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ

22. 10. 2019 8.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, INNOlab

gost iz prakse 

 

 

Viljenka Godina
Ekonomski inštitut Maribor in Skupnost občin Slovenije

   bo študentom pripravila predstavitev na temo

INOVATIVNE IDEJE IN ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ

 

Koper | 22. oktober 2019 | ob 8.30
Fakulteta za management | Trg Brolo 12 | INNOlab

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Partnerji projekta Social(i)Makers in strokovnjaki s področja socialnega podjetništva bodo študentom predstavili podporno okolje za spodbujanje inoviranja na področju družbenih problemov in socialne ekonomije. Študentom bodo predstavili mednarodno tekmovanje za najboljšo rešitev na področju vseh vrst izobraževanja in usposabljanja za vzgojo nove generacije družbenih inovatorjev Be Social, Be Maker! ter z njimi iskali inovativne rešitve.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Podjetniško delovanje na visokošolskem dodiplomskem študijskem programu Management pri izr. prof. dr. Tini Bratkovič Kregar.

 

 

15. oktober 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo