Gost iz prakse: Uradne evidence fizičnih oseb

5. 11. 2015 13.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

gost iz prakse 

 

 

Anita Starc, vodja referata za osebna stanja in migracije na Upravni enoti Koper

 

 

Naslov predavanja:

URADNE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

 

 

Koper ǀ 5. november 2015 ǀ ob 13. uri

Fakulteta za management, Trg Brolo 12, predavalnica B5 

 

O predavanju

Gostja iz prakse bo predstavila upravno enoto in pojasnila njeno umestitev kot samostojnega državnega organa prve stopnje (zakonska opredelitev organa – kaj je UE, katere so njene naloge oziroma pristojnosti, kdo jo vodi ipd.). Predstavila bo tudi pristojnosti na primeru organizacije Upravne enote Koper (kateri postopki oziroma upravna dejanja se izvajajo v posamezni organizacijski enoti). Na primeru matičnega registra bo opredelila pojem uradne evidence: kaj je matični register, katera matična dejstva se vanj vpisujejo (rojstvo, zakonska zveza in smrt), vpisovanje sprememb osebnih stanj za državljane Republike Slovenije in s tem vodenje osebnega stanja državljana Republike Slovenije (npr. razveza, podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost otroka, skrbništvo, pridobitev državljanstva Republike Slovenije, sprememba osebnega imena), prikaz izpiskov iz matičnega registra in njihova vrednost kot javnih listin, pomen matičnega registra. Ga. Starc bo predstavila tudi postopek spremembe osebnega imena (Zakon o osebnem imenu, prošnja, preverjanje osebnega statusa, preverjanje zadržkov, odločba) ter postopek sprejema v državljanstvo Republike Slovenije za naturalizacijo na podlagi 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – redna naturalizacija (pogoji iz 10. člena za pridobitev državljanstva Republike Slovenije, ugotavljanje zakonsko določenih pogojev, izdaja zagotovila, predložitev dokazila o prenehanju državljanstva, odločba o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, podaja svečane prisege).

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić.

 

 

 

 

28. oktober 2015 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo