Gostja iz prakse: Pravni vidiki reševanja pravnih sporov - odvetniški pogled

31. 3. 2021 16.30 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

gostja iz prakse 

 

Doc. dr. Maja Ovčak Kos

(odvetnica in predavateljica)

 bo študentom pripravila predavanje

PRAKTIČNI VIDIKI REŠEVANJA PRAVNIH SPOROV - ODVETNIŠKI POGLED

ZOOM | 31. marec 2021 | ob 16:30

Fakulteta za management UP

Dr. Maja Ovčak Kos je diplomirala (2003), magistrirala (2008) in doktorirala (2013) na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je docentka za področje civilnega in gospodarskega prava, zaposlena na Univerzi v Novi Gorici in na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije. Je odvetnica, specialistka za civilno in gospodarsko pravo.

Pred tem je bila zaposlena na Vrhovnem sodišču RS. Je avtorica oz. soavtorica dveh monografij ter več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter redna predavateljica na pravnih izobraževanjih s področja civilnega prava, prava intelektualne lastnine ter alternativnega reševanja sporov. Z navedenih pravnih področij se je usposabljala in izobraževala tudi v tujini. Med drugim je bila tudi predsednica Poravnalnega sveta za izume v delovnem razmerju pri Uradu za intelektualno lastnino RS.

Kot mediatorka od leta 2007 sodeluje v programih sodišču pridružene mediacije, zlasti pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani, kot trenerka za izobraževanje mediatorjev pa redno sodeluje pri osnovnih in nadaljevanjih izobraževanjih mediatorjev pri Društvu mediatorjev Slovenije. Bogate izkušnje ima tudi z vzpostavljenem mediacijskih centrov.

 

Na predavanju bo izpostavila praktične vidike reševanja sporov, pri čemer bo izpostavila postopek mediacije kot ene izmed pomembnejših načinov reševanje sporov.

 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Reševanje sporov na podiplomskem študijskem programu Pravo za management, pri doc. dr. Benjamin Lesjak.


30. marec 2021 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo