Gostja iz prakse: Množično pojavljanje meduz in možnosti njihove uporabe

20. 10. 2020 16.30 | Fakulteta za management, Koper, na daljavo

gostja iz prakse 

 

 

dr. Katja Klun
(Nacionalni inštitut za biologijo)

 

bo študentom pripravila predavanje

MNOŽIČNO POJAVLJANJE MEDUZ IN MOŽNOST NJIHOVE UPORABE

 

Koper | 20. oktober 2020 | ob 16:30

Fakulteta za management | ZOOM e-okolje

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Dr. Katja Klun je po izobrazbi kemičarka z doktoratom iz varstva okolja na UL. Na Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo dela od leta 2011. Njeno področje dela je bilo pretežno vezano na kroženje organske in anorganske snovi v povezavi z antropogenimi vplivi. 

Trenutno pa je osredotočena na raziskave v sklopu mednarodnega projekta GoJelly (H2020), kjer se posveča kemijski karakterizaciji sluzi (in njene stabilnosti) in meduzne biomase različnih vrst meduz. Cilj projekta je trajnostna uporaba meduzne biomase in njena pretvorba v izdelke z dodano vrednostjo (gnojila, ribja krma, kolagena (kozmetika, nutracevtika) in hrano za ljudi). Sluz, ki jo meduze izločajo kot obrambni mehanizem, pa je cilj uporabiti v obliki biofiltra, ki bi se ga namestilo na iztoke čistilnih naprav z namenom vezave delcev mikroplastike in s tem preprečiti vnos tovrstnih delcev v morsko okolje.

 

Predavateljica bo študentom podrobneje predstavila projekt o trajnostni uporabi meduzne biomase s pretvorbo v izdelke z dodano vrednostjo (gnojila, ribja krma, kolagena (kozmetika, nutracevtika)) in hrano za ljudi. Sluz, ki jo meduze izločajo kot obrambni mehanizem, pa je cilj uporabiti v obliki biofiltra, ki bi se ga namestilo na iztoke čistilnih naprav z namenom vezave delcev mikroplastike in s tem preprečiti vnos tovrstnih delcev v morsko okolje. 

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Politika trajnostnega razvoja na podiplomskem študijskem programu Management trajnostnega razvoja, pri prof. dr. Mirku Markiču.

 

 

 


16. oktober 2020 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo