Gostujoče predavanje: Zaščita posebnih kmetijskih proizvodov oziroma živil in sheme kakovosti

10. 5. 2019 16.30 | ŠOUP | Čevljarska ulica 27 | Koper

gostujoči predavatelj 

 

 

dr. Lucijan Cencič,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

   

 

UP FM v sodelovanju s ŠOUP predstavljata predavanje z naslovom:

ZAŠČITA POSEBNIH KMETIJSKIH PROIZVODOV OZIROMA ŽIVIL IN SHEME KAKOVOSTI

vir slike: http://www.nasasuperhrana.si 

 

Koper | 10. maj 2019 | ob 16.30 uri
prostori ŠOUP | Čevljarska ulica 27 | Koper

Dogodek organizira Katedra za pravo, v okviru promocije vpisa na magistrski študijski program Pravo za management.

 

VLJUDNO VABLJENI! 

 

Dr. Lucijan Cencič, doktor biotehnologije živil, je sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Direktoratu za hrano in ribištvo. Na ministrstvu dela predvsem na pripravi in implementaciji zakonodaje s področja mesa in mesnih izdelkov, jajc, žganih pijač, olj in masti, sokov in podobnih izdelkov, marmelad in džemov, kave, čokolade, pekovskih proizvodov ter sodeluje pri projektih in pripravi zakonodaje s področja politike kakovosti.  Aktivno sodeluje tudi na delavnih skupinah Sveta in upravljalnih odborih Komisije za danapodročja.  

 

Slovenija je majhna vendar raznolika dežela, z bogato gastronomsko ponudbo lokalnih in tradicionalnih kmetijskih pridelkov in živil. Dvig zavesti o pomenu kakovostne lokalne hrane igra pomembno vlogo pri ohranjanju gospodarskih in zdravstvenih koristih ter ohranjanju kulturne dediščine. Najboljši ambasadorji kakovostne lokalne hrane so nedvomno posebni kmetijski proizvodi ozirom živila, ki so kot taki tudi zaščiteni in ustrezno označeni. Gre za proizvode z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, označbo zajamčene tradicionalne posebnosti ter označbo višje kakovosti. Kmetijski pridelek ali živilo lahko pridobi eno od označb, če je pridelano ali predelano v skladu s predpisi, ki jih ta označba določa. Z ustrezno označbo dosežemo, da se potrošniki lažje odločijo za proizvode, ki jim je priznana posebna kakovost in so zaščiteni. O postopkih za pridobivanje zaščitenih označb in pomenu shem kakovosti bomo govorili z gostom iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Lucijanom Cencičem.

Predavanje bo izvedeno v okviru cikla predavanj na temo intelektualne lastnine, ki ga organizira Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem v sodelovanju s Katedro za pravo UP FM.

 

 

6. maj 2019 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo