Poletna šola politologije: (NE)ENAKOSTI

26. 5. 2017 | Pokrajinski muzej Koper, Kidričeva 19

poletna šola politologije 

 

 

(NE)ENAKOSTI

 

Koper ǀ 26.–28. maj 2017
Pokrajinski muzej Koper ǀ Kidričeva 19

Na poletno šolo se lahko prijavite TUKAJ.

  

O poletni šoli

Letošnja poletna šola študijskega programa Politologija naslavlja pojem in fenomene (ne)enakosti v današnjem svetu.
Enakost je ključni pojem in pogoj politike, saj se politično delovanje lahko vrši zgolj v pogojih enakosti in med enakimi. Hkrati je enakost, tako kot svoboda, tudi inherentni smisel politike – ustvarjanje pogojev enakosti je namreč ustvarjanje prostora za politično udejstvovanje in ohranjanje človeštva kot univerzalne skupnosti. Vendar je prav enakost tista, ki je vse bolj spodbijana in zanikana.

Letošnja poletna šola bo naslovila ta ključni pojem politike v njegovih normativnih, etičnih in čisto praktičnih vsakdanjih dimenzijah. Spraševali se bomo po tem, kaj danes, v pogojih skoraj neverjetnih družbenih neenakosti, sploh še predstavlja in pomeni ta očitno »sporni ideal, ki je nenehno odprt za številne interpretacije« (Allison Jaggar). V debatah bomo naslavljali in analizirali tako koncepte politične in socialne (ne)enakosti kot tudi pravičnosti, pravic in diskriminacije, fenomene neenakosti, izključevanja in sovražnega govora v našem ožjem in širšem okolju ter v tej povezavi tudi vlogo novih medijev.

Na poletni šoli bodo sodelovali ugledni predavatelji in predavateljice iz petih humanističnih in družboslovnih fakultet in inštitutov. 

Na poletno šolo se lahko prijavite TUKAJ.

Več informacij: primoz.turk@fm-kp.si

Program poletne šole

Petek, 26. 5. 2017
 • 16.00–16.30
  Uvodni nagovor/pozdrav udeležencem
  prof. dr. Matjaž Novak, dekan Fakultete za management
 • 17.00–19.30
  Panelna razprava
  Družbene neenakosti, revščina in njihove posledice v lokalnem in globalnem kontekstu
  Uvod in vodenje panela: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič (Fakulteta za management in Mirovni inštitut)
  Sodelujejo: doc. dr. Srečo Dragoš in izr. prof. dr. Vesna Leskošek (oba Fakulteta za socialno delo), doc. dr. Gorazd Kovačič (Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo)
Sobota, 27. 5. 2017
 • 10.00–11.30
  Predavanje in diskusija
  Mesto in izmeščenost: o politični enakosti danes
  izr. prof. dr. Tonči Kuzmanić (Fakulteta za management)
 • 12.00–13.30
  Panelna razprava
  Diskriminacija, izključevanje in sovražni govor
  Vodi: izr. prof. dr. Vlasta Jalušič (Fakulteta za management in Mirovni inštitut)
  Sodelujejo: dr. Veronka Bajt, dr. Lana Zdravković in Katarina Vućko (raziskovalke na Mirovnem inštitutu), 
 • 13.30–15.00
  Odmor za kosilo
 • 15.00–16.30
  Predavanje in diskusija
  Neenakost v kontekstu islamske družbenoekonomske doktrine
  doc. dr. Primož Štrbenc (Fakulteta za management)
 • po 20. uri
  Odprti termin za filmski večer in druženje
Nedelja, 28. 5. 2017
 • 10.00–11.30
  Panelna razprava
  Kiberprostor in iluzija enakosti
  Sodelujejo: prof. dr Sandra Bašić Hrvatin (Fakulteta za humanistične študije), asist. dr. Igor Bijuklič (Fakulteta za management), Lenart J. Kučić (časopis Delo)
 • 12.00–13.30
  Zaključna razprava z udeleženci 

Na poletno šolo se lahko prijavite TUKAJ.

 

VLJUDNO VABLJENI!

 

 

4. maj 2017 | FM

Družbena omrežja

Kazalo