Gost iz prakse: Predstavitev javnih storitev, ki jih izvaja AJPES

22. 10. 2015 11.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B7

gost iz prakse 

 

 

mag. Sandi Kravanja, vodja izpostave AJPES Koper

Lidija Pahor, področna svetovalka na VEM točki

 

bosta predstavila


JAVNE STORITVE, KI JIH IZVAJA AJPES

 

Koper ǀ 22. oktober 2015 ǀ ob 11. uri

Fakulteta za management, predavalnica B7 (Trg Brolo 12) 

 

O predavanju

Predavatelja bosta predstavila javne storitve, ki jih izvaja AJPES:

  • Registracija poslovnih subjektov in vodenje Poslovnega registra Slovenije in drugih registrov
  • Uradne objave na spletnem portalu AJPES, vključno z e-objavami
  • Vodenje drugih registrov in evidenc, ki izboljšujejo preglednost poslovnega okolja, s poudarkom na Registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) ter Registru menic, protestiranih zaradi neplačila (RPM)
  • Zbiranje, obdelovanje in objavljanje letnih in drugih poročil poslovnih subjektov

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Uvod v teorijo prava pri izr. prof. dr. Danili Djokić.

 

 

 

 

16. oktober 2015 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo