Gost iz prakse: Problemi samostojnih izumiteljev v povezavi z varstvom pravic intelektualne lastnine

26. 10. 2015 13.00 | Fakulteta za management, Škofja Loka, Partizanska 1, predavalnica 1

gost iz prakse 

 

 

dr. Ana Hafner, članica strokovnega združenja slovenskih izumiteljev ASI in članica izvršnega sveta Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA)

 

 

Naslov predavanja:

PROBLEMI SAMOSTOJNIH IZUMITELJEV
V POVEZAVI Z VARSTVOM PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE

 

 

Škofja Loka ǀ 26. oktober 2015 ǀ ob 13. uri

Fakulteta za management, Partizanska 1, predavalnica 1 

 

O predavateljci

Dr. Ana Hafner je članica strokovnega sveta združenja slovenskih izumiteljev ASI in od leta 2010 članica izvršnega sveta Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA). Z združenjem ASI sodeluje že 10 let, v letih 2011–2015 je bila tudi njegova predsednica. Po izobrazbi je sociologinja, vendar se je zaradi potreb članov nadalje izobraževala pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) iz varstva pravic le-te.

O predavanju

Na predavanju bomo najprej spoznali različne skupine/tipe izumiteljev, med katerimi se bomo osredotočili zlasti na razliko med »institucionalnimi izumitelji« (med katere spadajo npr. inženirji, zaposleni v velikih družbah, in raziskovalci, zaposleni na univerzah in javnih raziskovalnih organizacijah) ter med »samostojnimi izumitelji«, ki so ti, ki izumljajo izven okvirov nekih organizacij, torej sami (to so lahko podjetniki ali preprosto fizične osebe, ki nimajo interesa ali možnosti, da bi ustanovile lastno podjetje). V nadaljevanju se bomo osredotočili zlasti na samostojne izumitelje in na ovire, s katerimi se ti srečujejo na poti od ideje do realizacije inovacije na tržišču. Poseben poudarek bomo pri tem namenili varstvu pravic intelektualne lastnine. Spoznali se bomo z različnimi oblikami varstva pravic IL in razmislili, kaj lahko uporabijo samostojni izumitelji z namenom, da njihove ideje ne bi takoj nekdo ukradel.
Na predavanje lepo vabimo vse, ki bi se radi spoznali z izumiteljstvom in osnovami zaščite intelektualne lastnine.

Predavanje bo izvedeno v okviru predmeta Od ideje do izdelka pri prof. dr. Borutu Likarju.

 

 

 

 

23. oktober 2015 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo