Predavanje: Osebni stečaji v teoriji in praksi

4. 6. 2018 16.30 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B3

predavanje 

 

   V okviru tedna Katedre za pravo UP FM bo na

Fakulteti za management
Univerze na Primorskem

 

predavanje

 

OSEBNI STEČAJI V TEORIJI IN PRAKSI  

Predavala bo Daša Bajec Korent.

 

 

Koper ǀ 4. junij 2018 ǀ ob 16.30
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B3

 

VABLJENI!

 

 Vabljeni tudi na druge dogodke, ki jih v okviru
tedna Katedre za pravo UP FM pripravljamo na Fakulteti za management.

 

O predavateljici

Daša Bajec Korent je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorandka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot pravnica specialistka pri zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.

 

O raziskovalnem seminarju

Osebni stečaj je instrument, ki v praksi pomeni unovčevanje dolžnikovega premoženja za poplačilo upnikov. S sistemskega stališča naj bi bil osebni stečaj pravna dobrina, namenjena najbolj ranljivim skupinam prebivalstva - tistemu ekonomsko najbolj ogroženemu družbenemu sloju, ki se je v taki situaciji znašel brez lastne krivde. V nasprotju s tem pa se v javnosti pogosto ustvarja vtis, da se da prek instrumenta osebnega stečaja na lahek način znebiti vseh dolgov, upniki pa ostanejo praznih rok.

Osebni stečaj še zdaleč ne pomeni, da se bo upnik na lahek način rešil svojih dolgov. Osebni stečaj je prvenstveno namenjen poplačilu upnikov (in ne odpustu dolgov). Znotraj tega postopka LAHKO PRIDE do odpusta obveznosti, ni pa to nujno (ne gre za pravilo). Predvsem velja, da je odpust dolgov možen le poštenemu in vestnemu dolžniku, ki se trudi v času preizkusne dobe v čim večji meri poplačati svoje dolgove. Dolžnik je po končanju osebnega stečaja (unovčenju svojega premoženja in prestani preizkusni dobi) prost plačila preostanka obveznosti le v primeru, da se je zanj uspešno končal (vzporedni) postopek odpusta obveznosti. V primerih, kadar ta postopek s strani dolžnika sploh ni bil predlagan ali pa je sodišče odpust zavrnilo, do odpusta obveznosti sploh ne pride in mora dolžnik svoje obveznosti poplačati tudi po končanem osebnem stečaju.

Ministrstvo za pravosodje je v okviru zadnjih zakonskih sprememb ureditve osebnega stečaja posebno skrb namenilo omejevanju in preprečevanju možnosti zlorab tega instituta. Prenovljena zakonska ureditev upnikom in upravitelju ponuja več možnosti in učinkovitejše varstvo proti morebitnim zlorabam s strani dolžnika. Za stečajnega dolžnika se je uvedla dolžnost sodelovanja s sodiščem in upraviteljem, podaljšalo se je obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika s treh na pet let, hkrati se je razširil nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v tem daljšem obdobju.

Na raziskovalnem seminarju bo predstavljena aktualna pravna ureditev osebnega stečaja tako skozi teorijo kakor tudi prek številnih primerov iz prakse. Izpostavljeni bodo tisti vidiki, ki so s teoretičnega ali praktičnega vidika najbolj zanimivi. Po predavanju bo nekaj časa na voljo tudi za razpravo in za odgovore na vprašanja.

Predavateljico bo gostila izr. prof. dr. Elizabeta Zirnstein. Raziskovalni seminar bo izveden v okviru magistrskega študijskega programa Pravo za management.

 

22. maj 2018 | FM | Predavanja

Družbena omrežja

Kazalo