Soočenje kandidatov za dekana UP FM

19. 10. 2017 17.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

volitve dekana FM   

        

Študentski svet
Fakultete za management

 

organizira

 

SOOČENJE KANDIDATOV ZA DEKANA UP FM

  

Koper ǀ 19. oktober 2017 ǀ ob 17. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B5

 

Kandidata za dekana UP FM sta dva (po abecednem redu priimkov):

prof. dr. Mirko Markič in

prof. dr. Matjaž Novak

 

VABLJENI!

 

 

Prof. dr. Mirko Markič se je po dvanajstih letih delovanja v gospodarstvu zaposlil na takratni Visoki šoli za management Koper, danes Fakulteti za management, kjer je bil dva mandata prodekan za študijske zadeve in zadolžen za usklajevanje raziskovalno-razvojne dejavnosti. Občasno je sodeloval tudi pri izvedbi študijskih programov na drugih slovenskih univerzah, kot predavatelj in raziskovalec pa je deloval na univerzah v tujini (Srbija, Turčija, Italija). Danes je redni profesor za področje managementa in znanstveni svetnik. Kot vodja ali član sodeluje pri več raziskovalnih in podjetniških projektih. Njegova področja raziskovanja so upravne in organizacijske vede – management ter javno zdravstvo (varstvo pri delu).

 

Prof. dr. Matjaž Novak, zdajšnji dekan Fakultete za management, predava ekonomijo, kot raziskovalec pa se ukvarja zlasti z analizami produktivnosti na mikroekonomski in makroekonomski ravni. Je nosilec razvojnih in svetovalnih projektov za domača in tuja podjetja, sodeluje pa tudi v številnih nacionalnih raziskovalnih programih in projektih. V letih 2012 in 2013 je bil svetovalec predsednika vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, bil je tudi predsednik nadzornega sveta največje slovenske plinske družbe Geoplin. Kot dekan Fakultete za manegement je bil eden od glavnih pobudnikov sodelovanja med Fakulteto za management in Moskovsko šolo ekonomike elitne Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova.

 

Volitve dekana UP FM bodo izvedene na redni seji Senata UP FM v četrtek, 23. novembra 2017. Mandat izvoljenega dekana UP FM se začne 1. januarja 2018.

 

 

                                                       

10. oktober 2017 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo