Volitve v Študentski svet Fakultete za management

13. 12. 2017 9.00 | Fakulteta za management, Cankarjeva 5, v pritličju fakultete – avla pred knjižnico

volitve v ŠS UP FM 

 
 
Kandidati za volitve v Študentski svet Fakultete za management so:

1. letnik: Urška Tominc, Kevin Korenika

2. letnik: Elbasan Xhymshiti, Adimir Preradović Nasufović, Marinka Trebec, Martin Rodela, Gregor Gulič

3. letnik: Janja Klančar, Gregor Mulev, Helena Maksimović

Podiplomski študij: Matej Kekič, Andrej Gobina, Aleksander Pahor

 

 

 

Koper ǀ 13. decembra 2017 ǀ od 9. do 17. ure
Fakulteta za management ǀ Cankarjeva 5 ǀ v pritličju fakultete – avla pred knjižnico 

 

Kdo lahko kandidira in voli?
Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitvah za ŠS UP FM imajo vsi študenti FM, razen v primerih, kot je določeno v Pravilniku o načinu volitev Študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in v organe članic.
 
Študent se na volišču izkazuje z veljavno študentsko izkaznico ali veljavnim potrdilom o vpisu skupaj z osebnim dokumentom. Nobenemu študentu, ki se izkaže z veljavnim dokumentom, se ne sme odreči glasovalna pravica, čeprav ni v evidenci vpisanih študentov. V takem primeru volilni odbor članice lastnoročno vpiše v evidenco vpisanih študentov.
 
Vsak študent ima pravico glasovati za vse prijavljene kandidate na volitve v ŠS UP FM v letnik, v katerega je vpisan. Med vsemi kandidati v posameznem letniku lahko študent glasuje za toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest za letnik.
 
Razpisana mesta v ŠS UP FM?

Razpisanih je 12 mest:

  • 2 mesti za 1. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za 2. letnik dodiplomskega študija,
  • 2 mesti za 3. letnik dodiplomskega študija,
  • 3 mesta za študente podiplomskega študija,
  • 1 mesto za študente doktorskega študija,
  • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe celjskega študijskega središča,
  • 1 mesto za predstavnika študentov, ki so vpisani v študijske programe škofjeloškega študijskega središča.

Če za katero od zgoraj navedenih mest ne bo kandidatov, se mesto prepusti neizvoljenemu kandidatu z največjim številom glasov.
V primeru, da za volitve ne kandidira zadostno število študentov, kot je določeno v pravilniku, se razpis za volitve ponovno objavi.

 
 
 

 

7. december 2017 | FM | Študenti

Družbena omrežja

Kazalo