Zagovor doktorske disertacije mag. Damijana Kreslina

15. 5. 2019 10.00 | Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

zagovor doktorske disertacije 

 

 

Mag. Damijan Kreslin

   

   bo zagovarjal doktorsko disertacijo
z naslovom

 

MODEL VPLIVA ORODIJ MANAGERJEV NA EKONOMSKO DONOSNOST PODJETIJ 

 

 

Mentor: prof. dr. Mirko Markič
Somentor: prof. dr. Štefan Bojnec

 

 

 

Koper ǀ 15. maj 2019 ǀ ob 10. uri
Fakulteta za management ǀ Trg Brolo 12 ǀ predavalnica B4

 

VABLJENI!

 

 

O vsebini disertacije

Managerji naj bi pri opravljanju svojih nalog načrtovali, uporabljali in vzdrževali različna orodja, s katerimi bi jim omogočili hitrejše in kakovostnejše delo ter na ta način prispevali k uspešnejšemu podjetju ali drugi ustanovi. Namen doktorske disertacije je bil zasnovati in statistično preveriti model vpliva uporabe izbranih orodij managerjev na ekonomsko donosnost kapitala v velikem in srednje velikem slovenskem podjetju. V empirično raziskavo vpliva 25 najpogosteje uporabljenih orodji managerjev na ekonomsko donosnost smo vključili populacijo 1.397 velikih in srednje velikih aktivnih slovenskih podjetij. Za pridobivanje ter statistično obdelavo primarnih podatkov in informacij smo uporabili testirani vprašalnik, ki je bil sestavljen iz petih tematskih sklopov. Ugotovili smo, da v podjetju povečujejo ekonomsko donosnost kapitala, če so uporabniki orodij managerjev zadovoljni z njihovo uporabo. Delitev orodij managerjev po temeljnih funkcijah in zasledovanje dejavnikov zadovoljstva v nekaterih proučevanih letih vpliva na povečanje donosnosti kapitala podjetja. Zasnovali smo izvirni model vpliva uporabe orodij managerjev na ekonomsko donosnost podjetij, s katerim vnašamo nova teoretična spoznanja in prispevamo praktično uporabne implikacije za doseganje boljše gospodarske učinkovitosti podjetja. 

Disertacija je na vpogled v fakultetni knjižnici (Cankarjeva 5, Koper).

 

29. april 2019 | FM

Družbena omrežja

Kazalo