Dogodki Fakultete za management 1/30

2018

18. 9. 2018
Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

V projektu STAR–VITAL podjetjem brezplačno pomagamo pri vzpostavitvi in integraciji konkretnih ukrepov varovanja in promocije zdravja ter varnosti in dobrega počutja zaposlenih z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest – predvsem za starejše zaposlene.

20. 6. 2018 13.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5
Aleš Trunk bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Model pozavarovanja za brezposelnost v EU pod mentorstvom prof. dr. Milana Vodopivca in somentorstvom izr. prof. dr. Igorja Stublja.
19. 6. 2018 9.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

Gostujoča predavateljica bo v okviru raziskovalnega seminarja predavala o postopku objave članka v znanstveni reviji.

5. 6. 2018 17.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

Predavanje je organizirano v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ki poteka od 30. maja do 5. junija 2018.

31. 5. 2018 19.00
Fakulteta za humanistične študije, Koper, Titov trg 5, predavalnica Maestral 3

Pogovor je organiziran v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ki poteka od 30. maja do 5. junija 2018.

28. 8. 2018 17.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica

Vas zanima študij managementa, ekonomije in financ, inoviranja in podjetništva, managementa trajnostnega razvoja, prava za management ali politologije?

19. 6. 2018 11.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

Gostujoča predavateljica dr. Tatiana S. Manolova bo predavala o pozitivnih učinkih kot odgovor malih in srednjih podjetij na krizo na rastočih trgih.

11. 6. 2018 14.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

Okrogla miza je organizirana v okviru tedna Katedre za pravo UP FM, ki poteka od 4. do 11. junija 2018.

5. 6. 2018 13.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

Predavanje je organizirano v okviru tedna Katedre za pravo UP FM, ki poteka od 4. do 11. junija 2018.

28. 5. 2018 16.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

Gostja iz prakse bo predstavila družbeno odgovornost podjetij kot prispevek podjetij k širšemu trajnostnemu razvoju družbe ter najbolj uporabljane standarde oziroma smernice na tem področju.

Družbena omrežja

Kazalo