Dogodki Fakultete za management 1/38

2019

11. 6. 2019 17.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, kreativna učilnica INNOlab

Izberi modro prihodnost in si odpri vrata v globalno okolje! Pridi na INFORMATIVNI DAN 11. junija ob 17. uri v učilnici INNOlab.

5. 6. 2019 15.30
Pretorska palača Koper, sejna dvorana

Na Fakulteti za Management v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja organiziramo okroglo mizo, na kateri bodo vabljeni gosti razpravljali o izzivih trajnostnega razvoja, s katerimi se danes soočajo v podjetjih v Sloveniji in po svetu.

3. 6. 2019 8.30
Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, RU

Direktor trženja, g. Bruno Jelenčič bo predstavil podjetje Metrel d.d., ki je proizvajalec merilne in testne opreme za električno varnost na različnih področjih. Visoko tehnološko podjetje je vodilno v svetu na področju testiranja varnosti električnih instalacij.

22. 5. 2019 8.30
Fakulteta za management, Koper, Cankarjeva 5, RU

Vodja marketinga Simon Ražman bo predstavil rešitve v smeri novih poslovnih modelov, smernice Industrije 4.0, dobre prakse novih poslovnih modelov iz sveta ter podal uvid v rešitve in tehnologijo, ki jih tudi domača industrija lahko strateško uporabi za doseganje konkurenčnosti.

16. 5. 2019 14.00
Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, Izola

K izvajanju aktivnosti z namenom zagotavljanja trajnostnih in zdravih delovnih mest morajo odgovorno pristopiti tako posamezniki, podjetja kot država. Zdravje zaposlenih bo v prihodnosti eden od vidikov, ki mu bodo vodje v podjetjih zagotovo posvečali več pozornosti.

10. 6. 2019 13.00
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B4

Predrag Ljubotina bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom DEJAVNIKI KARIERNE ODLOČITVE ŠTUDENTOV IZ DRUŽINSKIH PODJETIJ pod mentorstvom prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel in somentorstvom prof. dr. Jake Vadnjala.

4. 6. 2019 16.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B5

Seminar ''Arbitraža kot način reševanja gospodarskih sporov - analiza prednosti in slabosti s primeri iz prakse'' bo izvedel izr. prof. dr. Tomaž Keresteš z Univerze v Mariboru.

28. 5. 2019 16.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B2

Mag. Janez Rogelj je zaposlen kot sekretar v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani v Sektorju za trgovinsko politiko, kjer se ukvarja s področjem mednarodnega razvojnega sodelovanja, dostopa na trge tretjih držav EU, področja tarifnih opustitev in kvot v EU, trgovinske politike (prostotrgovinski in gospodarski sporazumi EU s tretjimi državami) in druga gospodarska področja.

21. 5. 2019 16.30
Fakulteta za management, Koper, Trg Brolo 12, predavalnica B1

Na gostovanje bo prišla mag. Metka Sušec Praček iz podjetja Luka Koper d.d.

14. 5. 2019 9.00
ŠOUP | Čevljarska ulica 27 | Koper

Tematika klimatskih sprememb je ključnega pomena za našo bodočnost. Če ne dojamemo vzrokov in posledic klimatskih sprememb, se ne moremo lotevati diskusije, ki zadeva družbeni napredek, tehnološki napredek in inovacije nasploh.

Družbena omrežja

Kazalo