List of courses in English language for the academic year 2016/2017

Winter and spring semester
 

Course
ECTS
Winter semester
Spring semester

Business Informatics (Poslovna informatika)

6

x

 
Business Transactions  (Gospodarski posli)

6

 x

 

Creativity, brands and consumption  (Ustvarjalnost, blagovne znamke in potrošnja)

6

x

 

Intercultural Business Communication and Negotations  (Medkulturno poslovno komuniciranje in pogajanja)

6

x

 

Business English 2  (Poslovna angleščina 2)

6

x

 
Principles of Entrepreneurship (Temelji podjetništva)

6

 

x

Statistics for Management (Statistika za management)

6

 

x

Knowledge and Innovation Management (Management znanja in inovativnosti)

 

Introduction to Economic Theory (Uvod v ekonomsko teorijo)

 6  

Understanding globalization: management and crisis  (Razumevanje globalizacije: management in kriza)

 6    x

Business English 3 (Poslovna angleščina 3)

     

 

Only spring semester

Course
ECTS
Winter semester
Spring semester

Strategic management (Strateški management)

9

 

Legal aspects of management (Pravni vidiki managementa)

9

 

x

Projecting and Implementing an Entrepreneurial Idea (Snovanje in izpeljava podjetniške zamisli)

9

 

 x

Professional development work  1 (Strokovno razvojno delo 1)

9

 

Social Media

Index