Skupna akademija

Skupna akademija Fakultete za management in Moskovske ekonomske fakultete za akademsko in gospodarsko povezovanje

Leta 2014 je Fakulteta za management začela inovativni projekt, ki povezuje akademsko in gospodarsko sfero, in temelji na pogodbi o sodelovanju, ki sta jo podpisali Fakulteta za management Univerze na Primorskem in Ekonomska fakulteta Moskovske državne univerze M. V. Lomonosova. Temelj tega sodelovanja je usmerjenost v mednarodno sodelovanje, ki daje ob akademskem sodelovanju velik poudarek diseminaciji rezultatov na področje uspešnega in poglobljenega gospodarskega sodelovanja, študentom iz obeh držav pa odpira nova vrata v skupni svet.

Sodelovanje obeh fakultet temelji na vzajemnih akademskih vrednotah, utemeljeno je z vizijo dolgoročnega strateškega sodelovanja med državama ter podprto s prepoznavanjem vloge ruskega gospodarstva v globalnem svetu in s članstvom Slovenije v Evropski uniji ter Ekonomski in denarni uniji. Izhajajoč iz teh temeljev je poslanstvo skupne akademije redno letno srečevanje akademske in gospodarske sfere iz Evrope in Rusije, ki bosta v sklopu akademije razpravljali o aktualnih izzivih skupnega izobraževanja in znanstvenega raziskovanja za namene uspešnega gospodarskega sodelovanja. Skozi skupno akademijo bosta obe partnerski univerzi ter zlasti obe partnerski fakulteti uresničevali vizijo izoblikovanja skupnega izobraževanja in skupnega gospodarskega omrežja.

Skupna akademija predstavlja tisti mehanizem, ki povezuje akademsko sfero z gospodarstvom obeh držav.

V ta projekt so vključena tudi naslednja slovenska podjetja:

  • ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d. o. o.
  • Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
  • Geoplin, družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, d. o. o.
  • Plinovodi, d. o. o.
  • Adacta, programska oprema, d. o. o.
  • Iskra Zaščite, d. o. o.

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo