Gosti iz prakse

 

Anže Voje
Trace labs d.o.o.

PREDSTAVITEV RAZVOJA, IMPLEMENTACIJE IN UPRAVLJANJA BLAGOVNIH ZNAMK STARTUP PODJETJA TRACE LABS D.O.O.

Koper, preko e-konference, 16. april v okvIru predmeta Razvoj uspešne znamke startup podjetja na podiplomskem študijskem programu Management, pri prof. dr. Mitji Ruzzierju.

 

 

 

mag. Nika Soršak
Točka zdravja

TOČKA ZDRAVJA

Celje, preko e-konference, 2. april v okvIru predmeta Socialno podjetništvo pri izr. prof. dr. Jasni Auer Antončič.

 

 

Dr. Majda Naji
Samostojna raziskovalka in

Dr. Phil Smith

Samostojni raziskovalec

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ (VITR) KOT SPODBUJEVALEC SISTEMSKEGA, KRITIČNEGA IN INOVATIVNEGA RAZMIŠLJANJA MLADIH

Koper, 2. april 2020 ob 8.30 v okviru predmeta Management ustvarjalnosti in inoviranja pri prof. dr. Borutu Likarju.

 

 

Boris Uranjek
Izletniška ekološka kmetija Uranjek - Pri Baronu

DELOVANJE EKOLOŠKE KMETIJE 

Celje, preko e-konference, 26. marec 2020 v okviru predmeta Socialno podjetništvo pri izr. prof. dr. Jasni Auer Antončič.

 

 

Dane Podmenik
Zavod ekoloških proizvajalcev slovenske Istre ZEP

OD DRUŠTVA DO ZADRUGE

Koper, 13. januar 2020 ob 14.30 v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij pri pred. dr. Bojanu Mevlji.

 

 

Matjaž Horjak
društvo IZHOD teen challenge

DELOVANJE DRUŠTVA ZA POMOČ ODVISNIKOM V REHABILITACIJI

Koper, 6. januar 2020 ob 14.30 v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij pri pred. dr. Bojanu Mevlji.

 

 

Sinan Mihelčič
Štajn arhitekti

TRAJNOSTNA MESTA

Koper, 8. januar 2020 ob 16.30 v okviru predmeta Trajnostna rast organizacije pri prof. dr. Maji Meško.

 

 

Jerneja Tratnik Lacovich
Istraterra d.o.o.

PODJETJE ISTRATERRA IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO

Koper, 16. december 2019 ob 14.30 v okviru predmeta Management nepridobitnih organizacij pri pred. dr. Bojanu Mevlji.

 

 

Jurček Nowakk
prostovoljec

DRUŽBENA ODGOVORNOST POSAMEZNIKA IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Koper, 16. december 2019 ob 16.30 v okviru predmeta Trajnostna rast organizacije pri prof. dr. Maji Meško.

 

 

Robert Grlj
TITUS+

VPLIVI NA OKOLJE OB OBRATOVANJU IN NAČRTOVANJU ŠIRITVE DRUŽBE TITUS D.O.O.

Koper, 5. december 2019 ob 16.30 v okviru predmeta Regionalno planiranje in trajnostni razvoj pri izr. prof. dr. Igorju Jurinčiču.

 

 

Kostja Klabjan
podjetnik

BESSO KOT TRAJNOSTNO PODJETJE

Koper, 3. december 2019 ob 18.00 v okviru predmeta Trajostno podjetništvo pri prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel.

 

 

mag. Franci Cirkvenčič
Državna uprava

ANALIZA BLAGINJE DRŽAV SVETA

Koper, 2. december 2019 ob 16.30 v okviru predmeta Trajnostna rast organizacije pri prof. dr. Maji Meško.

 

 

Dr. Primož Dolenc
Banka Slovenije

IZZIVI IN PRIHODNOST BANČNIŠTVA V SLOVENIJI IN EU

Koper, 6. november 2019 ob 17.30 v okviru predmeta Finančne institucije: delovanje, regulacija tveganja pri doc. dr. Suzani Laporšek.

 

 

mag. Goran Trebec
Javno podjetje Komunala Izola

OKOLJSKI VIDIKI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Koper, 6. november 2019 ob 16.30 v okviru predmeta Politika trajnostnega razvoja pri prof. dr. Mirku Markiču.

 

 

Viljenka Godina
Ekonomski inštitut Maribor in Skupnost občin Slovenije 

INOVATIVNE IDEJE IN ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ

Koper, 22. oktober 2019 ob 8.30 v okviru predmeta Podjetniško delovanje pri izr. prof. dr. Tini Bratkovič Kregar.

  

 

Kostja Klabjan
podjetnik

RAZVOJ PROIZVODA BESSO

Koper, 11. oktober 2019 ob 8.30 v okviru predmeta Podjetniško delovanje pri izr. prof. dr. Tini Bratkovič Kregar.

 

Gosti iz prakse v študijskem letu 2018/2019

Gosti iz prakse v študijskem letu 2017/2018    

Gosti iz prakse v študijskem letu 2016/2017   

Gosti iz prakse v študijskem letu 2015/2016

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo