Obiski podjetij

Študijsko leto 2018/2019

ABC Accelerator, Ljubljana 

Datum obiska: 18. oktober 2018

Študenti: visokošolski strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka in Celje

Predmet: Podjetniški projekt (doc. dr. Jana Hojnik in doc. dr. Jasna Auer Antončič - katedra za podjetništvo)

Več o obisku podjetja ABC Accelerator

 

 

Študijsko leto 2017/2018

Filc, d. o. o., Škofja Loka 

Datum obiska: 11. maj 2018

Študenti: 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Osnove marketinga (izr. prof. dr. Dragan Kesič)

Več o obisku podjetja Filc, d.o.o.

 

Sibo Group, d. o. o., Škofja Loka

Datum obiska: 11. maj 2018

Študenti: 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Osnove marketinga (izr. prof. dr. Dragan Kesič)

Več o obisku podjetja Sibo Group

 

Mlekarna Celeia

Datum obiska: 23. marec 2018

Študenti: 2. in 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management , Celje

Predmet: Prodaja in odnosni marketing (izr. prof. dr. Dragan Kesič)

Več o obisku podjetja Mlekarne Celeia

 

Podjetje Incom-Leone

Datum obiska: 16. januar 2018

Študenti: 3. letnik univerzitetnega študijskega programa Management, Koper

Predmet: Kadrovski management (izr. prof. dr. Kleme Širok)

 

Luka Koper

Datum obiska: 15. januar 2018

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Koper

Predmet: Strukturiranje organizacije (pred. dr. Bojan Mevlja)

 

 

Študijsko leto 2016/2017

Podjetje Droga Kolinska, d. d.

Datum obiska: 17. maj 2017

Študenti: visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi Management, Koper

Predmet: Podjetniški projekt (prof. dr. Mitja Ruzzier in doc. dr. Tina Bratkovič Kregar) 

 

Podjetje K.M.K. Box, d. o. o.

Datum obiska: 17. maj 2017

Študenti: visokošolski strokovni in univerzitetni študijski programi Management, Koper

Predmet: Podjetniški projekt (prof. dr. Mitja Ruzzier in doc. dr. Tina Bratkovič Kregar) 

 

Podjetje ABC Accelerator

Datum obiska: 16. maj 2017

 

Okrajno sodišče v Škofji Loki

Datum obiska: 10. januar 2017

Študenti: 1. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Uvod v pravo (viš. pred. dr. Katarina Krapež)

 

Podjetje ABC Accelerator

Datum obiska: 10. november 2016

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Celje

Predmet: Podjetniško delovanje (doc. dr. Jana Hojnik)

 

Okrožno sodišče v Kranju

Datum obiska: 3. november 2016

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Pravo družb in delovno pravo (izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal)

 

Podjetje ABC Accelerator

Datum obiska: 26. oktober 2016

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Podjetniško delovanje (prof. dr. Mitja Ruzzier)

 

Center inovativnega podjetništva (NLB)

Datum obiska: 25. oktober 2016

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Pravo družb in delovno pravo (izr. prof. dr. Matjaž Nahtigal)

 

Podjetje Lotrič meroslovje, d. o. o.

Datum obiska: 13. oktober 2016

Študenti: 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Management, Škofja Loka

Predmet: Podjetniško delovanje (prof. dr. Mitja Ruzzier)

 

Okrožno sodišče v Kopru

Datum obiska: 10. oktober 2016

Študenti: 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Management, Koper

Predmet: Uvod v teorijo prava (izr. prof. dr. Danila Djokić)

 

Študijsko leto 2015/2016

Trajnostni park Istra

Datum obiska: maj 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostno upravljanje z vodnimi viri (izr. prof. Gregor Kovačič, doc. dr. Valentina Brečko Grubar)

 

Slovenska turistična organizacija (STO), Ljubljana

Datum obiska: 25. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

Turizem Ljubljana, Ljubljana

Datum obiska: 25. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

Sava Turizem, Bled

Datum obiska: 18. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

Hotel Eko Park, Bohinj

Datum obiska: 18. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

Triglavski narodni park

Datum obiska: 18. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

KP Sečoveljske soline, Seča

Datum obiska: 10. marec 2016

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostni turizem (prof. dr. Anton Gosar)

 

Plastika Skaza

Datum obiska: 4. januar 2016

Študenti: magistrski študijski program Management

Predmet: Management ustvarjalnosti in inoviranja (prof. dr. Borut Likar)

 

Okrožno sodišče Koper

Datum obiska: 9. oktober 2015

Študenti: 1. letnik UN Management

Predmet: Uvod v teorijo prava (izr. prof. dr. Danila Djokić)

 

Študijsko leto 2014/2015

NLZOH

Datum obiska: maj 2015

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Presoje vplivov na okolje in monitoring (doc. dr. Agnes Šömen Joksić)

 

Terensko delo na Ljubljanskem barju

Datum obiska: 21. april 2015

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostno upravljanje z vodnimi viri (izr. prof. Gregor Kovačič, doc. dr. Valentina Brečko Grubar)

 

Oljkar – Angelo Hlaj 

Datum obiska: 19. april 2015

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Trajnostno upravljanje kmetijskega prostora (doc. dr. Maja Podgornik)

 

Trajnostni park Istra

Datum obiska: 21. november 2014

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Razvoj koncepta trajnostnega razvoja (doc. dr. Valentina Brečko Grubar)

 

Lokalna skupnost Gradin

Datum obiska: 21. november 2014

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Razvoj koncepta trajnostnega razvoja (doc. dr. Valentina Brečko Grubar)

 

Študijsko leto 2013/2014

Regionalni razvojni center Koper

Datum obiska: 22. marec 2013

Študenti: magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja (MTR)

Predmet: Regionalno planiranje (izr. prof. dr. Igor Jurinčič, asist. Gregor Balažič)

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo