Strokovna praksa

Strokovna praksa je obvezna sestavina prvostopenjskega visokošolskega strokovnega programa Management in pomembno prispeva k oblikovanju profila diplomanta. 

Cilji strokovne prakse je dopolnitev teoretičnega znanja, ki ga študent osvoji v študijskem procesu, s praktičnim. Gre za soočanje študentov z dogajanjem v podjetjih in drugih organizacijah ter preverjanje teoretičnih znanj pri reševanju praktičnih izzivov.

Primarni namen strokovne prakse je, da študent pridobi konkretna znanja v poslovnem svetu in potrebno kritičnost, odgovornost, iniciativnost in samostojnost pri odločanju, izvajanju in vodenju dela. Posebna pozornost je usmerjena v kompetence, ki jih mora študent pridobiti in so akreditirane v študijskem programu.

Mreža partnerskih organizacij, gospodarskih in negospodarskih, se v zadnjih letih močno širi in znotraj nje se krepijo tudi druge oblike sodelovanja, ki presegajo zgolj opravljanje strokovne prakse. S tem fakulteta udejanja svoj cilj poglobljenega partnerstva predvsem z gospodarstvom, ki potrebuje prodoren kader, tega pa lahko izobrazimo zgolj z učinkovitim in obojestransko konstruktivnim sodelovanjem.

Strokovna praksa v študijskem letu 2018/2019

Strokovna praksa v študijskem letu 2017/2018

Strokovna praksa v študijskem letu 2016/2017

Strokovna praksa v študijskem letu 2015/2016

 

Družbena omrežja

FM in poslovni svet

Kazalo