Navodila za COBISS/OPAC

COBISS omogoča iskanje po vseh slovenskih knjižnicah, ki so vključene v ta sistem. Gre za virtualno knjižnico, ki je dostopna uporabnikom 24 ur dnevno. 

NAČINI ISKANJA:

1. OSNOVNO ISKANJE

Pri osnovnem iskanju iščemo lahko po:

 • Avtorju 
  npr. Možina, Stane
  Možina*
 • Naslovu
  npr. Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja  Temelji trženja*
 • Letu izida
  npr. 2000
 • Ključnih besedah
  npr. trženje poslovno komuniciranje
 • Imenu korporacije
  npr. Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije   Zveza računovodij*
 • Iskanje lahko omejimo še po dveh kriterijih: 
  • po jeziku publikacije, ki jo iščemo
  • po vrsti publikacije, ki jo iščemo (vse gradivo, monografije, serijske publikacije, članki …)

2. UKAZNO ISKANJE

Za ukazno iskanje je treba poznati kratice, s katerimi oblikujemo iskalno zahtevo. Najbolj osnovne so naslednje:

 • AU
  = Tavčar* (avtor)
 •  TI
  = Razsežnosti* (naslov)
 • PY
  = 2000 (leto izida)
 • KW
  = trženje (ključna beseda)
 • LA
  = slv (jezik publikacije)
  = eng (angleški jezik)
  = ita (italijanski jezik)
  = ger (nemški jezik)
 • PU
  = DZS (založnik)
 • CC
  = Z (vrsta gradiva=zbornik)
  = N (zakon)
  = M5 (diplomska dela)

Primer oblikovanja iskalne zahteve:
npr. AU=Devetak* and KW=trženje and LA=slv
npr. KW=storitve and CC=M5

 

 

Družbena omrežja

Knjižnica

Kazalo