Cenik storitev knjžnice

POMEMBNO OBVESTILO:
V Knjižnici UP FM IN UP PEF ni gotovinskega poslovanja. V primeru finančnih obveznosti boste prejeli račun-položnico, na podlagi katere boste poravnali svoje obveznosti. Finančne obveznosti se do izstavitve računa seštevajo, poravnajo pa se ob izstavitvi računa-položnice, ko dosežejo znesek 4 EUR.

Če opazite obveznosti, ki bi jih radi poravnali, ne nakazujte ničesar in počakajte račun. V kolikor ga želite prejeti takoj, nas o tem pisno obvestite po elektronski pošti na naslov knjiznica@fm-kp.si.
CENIK

Letna članarina [1]:

 • študenti Univerze na Primorskem: vključena v prispevkih ob vpisu na UP
 • študenti drugih visokošolskih zavodov 8,00 EUR
 • druge fizične osebe: 12,00 EUR
 • pravne osebe: 50,00 EUR

Zamudnina (enota na dan):

 • dnevna zamudnina: 0,12 EUR

Opomin:

 1. prvi opomin: 3,76 EUR
 2. drugi opomin: 7,89 EUR
 3. tretji opomin: 15,07 EUR
 4. opomin pred tožbo: 22,13 EUR

Rezervacija gradiva:

 • neprevzeto rezervirano gradivo (na enoto): 1,00 EUR

Medknjižnična izposoja:

 • iz knjižnice članice Univerze na Primorskem
  • monografija: 7,00 EUR
  • fotokopija članka do 10 strani: 5,00 EUR
  • članek, posredovan v elektronski obliki: 4,00 EUR
 • iz slovenskih knjižnic
  • monografija: cena dobavitelja + poštnina
  • članek: cena dobavitelja + poštnina
  • članek, posredovan v elektronski obliki: cena dobavitelja + poštnina
 • iz tujine: cena dobavitelja + poštnina
 • za tujino: stroški storitve medknjižnične izposoje + poštnina

Poizvedbe po bazah

 • tiskanje poizvedb iz baz podatkov na stran: 0,12 EUR
 • poizvedbe po e-virih (na uro): 20,00 EUR

Odškodnina:

 • za izgubljeno ali uničeno gradivo: stroški nabave + stroški opreme
 • za poškodovano gradivo: dejanski stroški + stroški opreme
 • za vezavo gradiva: dejanski stroški + stroški opreme
 • strošek opreme nadomestnega gradiva (na enoto): 4,24 EUR

Fotokopiranje (na stran)

 • stran A4: 0,10 EUR
 • stran A3: 0,14 EUR
 • skeniranje (stran): 0,50 EUR

Priprava, vodenje in vnos osebne bibliografije:

 • 22,00 EUR / uro + administrativni stroški

Poštnina:

 • po veljavnem ceniku Pošte Slovenije d.o.o.

Opombe:

[1] Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene članarine in vpisnin (Uredba o osnovnih storitvah knjižnic - Ur. l. RS, št. 29/03).

 

Družbena omrežja

Knjižnica

Kazalo