Izbirnost

Študenti Fakultete za management lahko na vseh študijskih programih določen delež študijskih obveznosti opravijo v okviru izbirnosti na FM, na drugih fakultetah Univerze na Primorskem ali na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in v tujini.

Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po sistemu ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti na matični članici.

 

Praviloma lahko študenti izbirne predmete izbirajo:

  • iz nabora izbirnih predmetov vpisanega študijskega programa;
  • iz nabora izbirnih predmetov drugega študijskega programa iste ravni, ki ga fakulteta izvaja;
  • iz nabora predmetov, ki se izvajajo v angleškem jeziku tekom študijskega leta za tuje študente Erasmus+ izmenjave;
  • iz nabora ponujenih predmetov na drugih članicah UP - na podlagi razpisa objavljenega na spletni strani UP;
  • iz nabora predmetov na drugih univerzah v Sloveniji - na podlagi razpisa za Nacionalno mobilnost;
  • iz nabora predmetov na visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki niso predmet razpisa. Študent se dogovori z institucijo sam glede vseh podrobnosti (možnost opravljanja, plačila …), predhodno pa sklene s Fakulteto za management dvopartitni sporazum, na podlagi katerega se mu prizna en ali več predmetov.

Študenti lahko opravijo predmete tudi v angleščini tako, da med študijskim letom izberejo nekatere predmete, ki jih izvajamo v angleščini za tuje študente v okviru programa Erasmus+. 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo