Praktično usposabljanje in strokovna praksa

Praktično usposabljanje (PU) je študijska obveznost na dodiplomskih študijskih programih (VS in UN 2013).

Praktično usposabljanje je študijska obveznost, sestavljena iz delavnic, v okviru katerih se študenti usposabljajo za študij na UP FM in za uspešno vključitev v poslovno okolje. 

PU 1 - delavnice v prvem letniku so namenjene spoznavanju okolja na fakulteti in predstavljajo študentu potrebne študijske veščine za pripravo na študijsko okolje.

PU 2 - delavnice sestavljajo tri delavnice komunikacijskih in poslovnih veščin, ki so nepogrešljive v vsakem poslovnem okolju.

PU 3 - delavnice sestavljajo tri delavnice namenjene za pripravo dispozicije diplomskega dela in informacijskih veščin, ki so študentu v pomoč pri pisanju diplomskega dela.

Več podrobnosti o vsebini, študijskih obveznostih ipd. najdete v opisu posamezne vsebine v predmetniku študijskega programa.

 

Strokovna praksa 

Strokovna praksa je oblika praktičnega usposabljanja, ki se izvaja v organizaciji, ki je lahko storitvena ali proizvodna. 

Strokovna praksa v organizaciji je študijska obveznost 2. letnika študentov VS programa in obsega 4 tedne prakse v organizaciji, obveznost zajema tudi pripravo portfolija, poročila in zagovor strokovne prakse.

Študenti UN programa lahko strokovno prakso opravljajo kot izbirno vsebino v obsegu 3 tedne prakse v organizaciji, pripravijo portfolijo, poročilo in zagovarjajo strokovno prakso.

Vsi postopki od prijave do zagovora strokovne prakse so določeni v Pravilniku o izvajanju strokovne prakse. Študent se na delavnici v zimskem semestru seznani s postopki in obveznostmi ter pripravo vse potrebne dokumentacije za uspešno opravljanje in zagovor strokovne prakse.

Vsa navodila in obrazci za opravljanje strokovne prakse so objavljena v e-učilnici Strokovna praksa, dodatne informacije pa dobite tudi pri nosilcu strokovne prakse.

Več o ciljih, namenu in vsebini strokovne prakse najdete v opisu študijske obveznosti v predmetniku študijskega programa.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo