Aktualne teme s področja davkov in davčnega optimiranja

06-337  Aktualne teme s področja davkov in davčnega optimiranja

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Franko Milost

  Vsebina

Namen predmeta

  • V okviru predmeta bodo študenti spoznali aktualne teme s področja davkov in davčnega optimiranja. Spoznali bodo splošne značilnosti davkov, podjetniške dajatve, davčno računovodstvo in davčno bilanco. Predstavljene bodo izbrane teme s področja obdavčitve posameznika ter izračun dohodnine.

Vsebina

  • Splošne značilnosti davkov: pojem davkov, upravičenost do pobiranja davkov, davčna načela, davčno izrazoslovje, učinki obdavčenja.
  • Podjetniške dajatve, davčni predračuni, davčni obračuni.
  • Davčno računovodstvo in davčna bilanca.
  • Izbrane teme s področja obdavčitve posameznika (dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti).
  • Izračun dohodnine: akontacija dohodnine, obračun dohodnine na letni ravni, davčne olajšave, stopnje dohodnine in letna davčna osnova.
  • Izbrane teme iz obdavčitve (igre na srečo, mednarodno obdavčenje, dohodek iz oddajanja premoženja v najem, dobiček iz kapitala, davčne oaze …).

 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo