Aktualne teme s področja obdavčitve in davčnega optimiranja

05-334  Aktualne teme s področja obdavčitve in davčnega optimiranja

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Mateja Jerman

  Vsebina

Namen predmeta

  • V okviru predmeta bodo študenti spoznali aktualne teme s področja obdavčitve, povezanost med poslovno in davčno bilanco podjetij, izbrane teme s področja obdavčitve posameznika ter izbrane teme s področja davčnega optimiranja.

Vsebina

  • Splošne značilnosti davkov: pojem davkov; upravičenost do pobiranja davkov; davčna načela; davčno izrazoslovje; učinki obdavčenja.
  • Davki in podjetje: povezanost med davčnimi predračuni in davčnimi obračuni.
  • Poslovna in davčna bilanca.
  • Izbrane teme s področja obdavčitve posameznika (obdavčitev dohodkov iz rednega delovnega razmerja, obdavčitev študentskega dela, obdavčitev dohodka iz dejavnosti).
  • Izračun dohodnine: akontacija dohodnine; obračun dohodnine na letni ravni; davčne olajšave; stopnje dohodnine in letna davčna osnova.
  • Izbrane teme s področja davčnega optimiranja.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo