Analiza podatkov za poslovno odločanje (2018)

05-056  Analiza podatkov za poslovno odločanje (2018)

visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Uroš Godnov

  Vsebina

  • Uvod v masovne podatke

Definicije in taksonomija
Vrednost masovnih podatkov za podjetja

  • Tehnologije za masovne podatke:

Podatkovne zbirke
Oblačne storitve

  • Arhitektura masovnih podatkov
  • Zbiranje, čiščenje in shranjevanje podatkov
  • Osnovne in napredne analize

Vrtilne tabele
Vizualizacija rezultatov
Algoritmi podatkovnega rudarjenja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo