Angleščina za družboslovne vede

06-316  Angleščina za družboslovne vede

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Namen predmeta je predstaviti rabo angleščine na širšem področju delovanja managerjev, na področju ekonomije in financ, na področju znanosti ter nuditi znanja potrebna  za delo z besedili v tujem jeziku.

Vsebina

 • Povzemanje zahtevnih besedil.
 • Angleščina kot jezik znanosti.
 • Angleščina kot lingua franca.
 • Angleščina v kontekstu globalizacije.
 • Angleščina, prevajanje in lokalizacija.
 • Ekonomske teme.
 • Teme s področja financ.
 • Mednarodni odnosi.
 • Vodenje in odločanje.
 • Globalizacija in trajnostni razvoj.

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo