Angleščina za management in marketing

06-310  Angleščina za management in marketing

univerzitetni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Igor Rižnar

  Vsebina

Namen predmeta

 • Študenti bodo pridobili sposobnost iskanja novih informacij s področja managementa in marketinga in njihova interpretacija,
  obvladovanje bralnih, pisnih, slušnih, govornih in interaktivnih spretnosti v raznovrstnih poslovnih situacijah,
  sposobnost za poglobljeno razumevanje terminologije s področja managementa in marketinga v angleškem jeziku.


Vsebina

 • Poslovne teme.
 • Jezik oglaševanja in marketinga.
 • Pomembne organizacije in posamezniki v managementu.
 • Pomembni posamezniki v marketingu.
 • Marketinške teme.
 • Teme s področja managementa

 


 

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo