Antropologija razvoja

61-018  Antropologija razvoja

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: doc. dr. Marija Mojca Terčelj

  Vsebina

  • Kaj je razvoj – zgodovinski pregled teorij razvoja in antropologija razvoja
  • Zgodovinske podobe revščine, filozofija in antropologija
  • Antropologija in vprašanje kulturne spremembe
  • Politično–ekonomski modeli razvoja, politične ustanove, pravičnost in politična etika
  • Antropološke kritike ‘razvoja’ in meje razvoja
  • Alternativni odzivi in antropološki modeli
  • Vsebina in obseg pojma 'nerazvitosti' oz. 'underdevelopment'
  • Razvoj in človekove pravice: organizacije, temeljni dokumenti
  • Aplikativna antropologija in študije problema (case studies)
  • Antropologija, politična etika in človekove pravice

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo