Avtentičnost kot turistični resurs

61-031  Avtentičnost kot turistični resurs

magistrski študijski program druge stopnje Management trajnostnega razvoja

Nosilec: izr. prof. dr. Gorazd Sedmak

  Vsebina

Avtentičnost turističnega proizvoda

 • Definicije in pristopi k pojmovanju in razumevanju avtentičnosti
 • Turistični proizvod in elementi turističnega proizvoda, pri katerih se pojavlja problem avtentičnosti
 • Avtentičnost in trajnostni razvoj
 • Socialni pomen avtentičnosti (utrjevanje identitete, oživljanje zaledja, ...)
 • Simbolni pomen avtentičnosti (eksistencialna avtentičnost, kulturni kapital, simbolni boj, ...)
 • Ekonomski pomen avtentičnosti (valorizacijska funkcija, nevidni izvoz, ...)
 • Ponudba in povpraševanje po avtentičnosti

Valorizacija avtentičnosti

 • Trendi na turističnem trgu in strateško trženje turističnega proizvoda
 • Avtentičnost in življenjski cikel turističnega proizvoda
 • Avtentičnost kot obranljiva konkurenčna prednost
 • Segmentacija trga in pozicioniranje na osnovi odnosa turistov do avtentičnosti turističnega proizvoda oz. turistične destinacije
 • Trženje avtentičnosti skozi sedem elementov trženjskega spleta
 • Prednosti in omejitve trženja avtentičnih turističnih proizvodov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo