Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi

05-023  Bančništvo, zavarovalništvo in finančni trgi

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: doc. dr. Suzana Laporšek

  Vsebina

  • Finančni sistem (struktura, pomen in funkcije)
  • Finančni posredniki in posebnosti njihovega delovanja (poslovne banke, centralna banka, zavarovalnice in druge finančne institucije)
  • Finančni trgi (borze, udeleženci in vrednostni papirji)

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo