Osnove raziskovalne metodologije

06-017  Osnove raziskovalne metodologije

univerzitetni študijski program 1. stopnje Management

Nosilec: prof. dr. Anita Trnavčević

  Vsebina

  • Temeljna vprašanja raziskovanja v družboslovju s poudarkom na managementu
  • Teorija in oblikovanje teorije, empirična raziskava
  • Paradigme raziskovanje: osnovni pojmi in koncepti
  • Pristopi k raziskovanju
  • Vrste raziskav
  • Raziskovalni problem in vloga  ciljev
  • Oblikovanje hipotez
  • Metode zbiranja podatkov: anketa, intervju
  • Vzorčenje in vzorci
  • Analiza podatkov

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo