Blagovne znamke in potrošnja

05-333  Blagovne znamke in potrošnja

visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Management

Nosilec: izr. prof. dr. Dragan Kesič

  Vsebina

Namen predmeta

  • Študent bo znal uporabljati blagovne znamke kot pomembno orodje konkurenčne prednosti.

Vsebina

  • Razumevanje blagovnih znamk
  • Strateške implikacije znamčenja
  • Vrednost blagovnih znamk
  • Od zasebnih znamk do trgovskih
  • Pravila upravljanja blagovnih znamk
  • Identiteta in pozicioniranje blagovnih znamk
  • Potrošništvo in potrošnja

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo