Avtorsko pravo v digitalni družbi (2018)

63-020  Avtorsko pravo v digitalni družbi (2018)

magistrski študijski program 2. stopnje Pravo za management

Nosilec: doc. dr. Katarina Krapež

  Vsebina

  • Pravno varstvo ustvarjalnih del

teoretična izhodišča in utemeljitev
zgodovinski razvoj
povezava z drugimi pravnimi področji

  • Temeljni pravni viri avtorskega prava
  • Organizacije na področju avtorskega prava
  • Ekonomska utemeljitev avtorskih pravic
  • Digitalizacija in avtorsko pravo

izzivi digitalnih tehnologij
omejitve avtorske pravice v digitalni dobi
tehnološki ukrepi in njihovo varstvo
elektronske pogodbe
proste licence
digitalno piratstvo
plagiat

  • Dekonstrukcija avtorskopravnega varstva
  • Kolektivno upravljanje avtorske pravice
  • Pravno varstvo zoper kršitve avtorskih in sorodnih pravic

Družbena omrežja

Izobraževanje

Kazalo